Üdvözöljük!

A MEGFOSZ (Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége, alakult: 1999. május 19.) célja a magyarországi eszköz- és gépforgalmazók szakmai érdekeinek képviselete, a közös célok meghatározása, azok érvényre juttatása. A szövetség fontos feladatának tekinti a mezőgazdasági eszköz- és gépforgalmazók alapvető működési normáinak meghatározatását, a szövetség tagjaira vonatkozó jogszabályok megismertetését a tagokkal, a szakmailag szükséges jogszabályi változások előkészítésében való részvételt. A gép- és eszközforgalmazás szabályozási és engedélyezési kérdéseiben történő véleménynyilvánítás a tagok munkája hatékonyságának növelése érdekében. A gépforgalmazás egyéb kondícióinak (támogatás, hitel, lízing, tartós bérlet stb.) befolyásolása a tagok tevékenységének elősegítése érdekében.

A magyarországi gépkereskedelem résztvevőinek információkkal ellátása érdekében naprakész, pontos adatbázis létrehozása, annak folyamatos aktualizálása, működtetése, bővítése. A hazai és külföldi piac értékelésének elkészítése, az elemzések érdekeltekhez történő eljuttatása, piaci prognózisok elkészítése és szakmai fórumokon, illetve egyéb más módokon a tagokhoz történő közvetítése. Az ágazat megjelenésének, megismertetésének és népszerűsítésének megszervezése, kifejezetten kiállítások, rendezvények szervezésével.

A MEGFOSZ megújult elnöksége és vezetése 2012-ben újult erővel, rendkívül nagy erő, idő, és szakember ráfordítással, sikeresen erősödő irányba lendítette a Szövetség munkáját és ezzel együtt eredményeit. Ennek a fejlődésnek pontos mutatója, hogy a tagság száma folyamatosan bővül (2012-ben 60, 2013-ban 75 tag, 2014-ben 94, 2015-ben változatlanul 94 tag).

A MEGFOSZ 2012-ben megválasztott elnöksége és a felügyelő bizottság tagjai (balról-jobbra): Dr. Medina Viktor (Igazgató), Kövesdi László, Szalai László, Fauszt Csaba (Felügyelő Bizottság), Kis Pál (Alelnök), Harsányi Zsolt (Elnök), Fejér Lajos, Berényi Imre (Felügyelő Bizottság), Szaxon Róbert, Szabó István (Felügyelő Bizottság) és Orcsik Gábor

Mindez azt igazolja, hogy vonzó a MEGFOSZ tagjának lenni, hiszen ez nemcsak erkölcsi, de szakmai és anyagi előnyt is jelent a tagoknak. Egyértelműen megállapítható, hogy a Szövetség már ténylegesen egységessé és eredményessé vált.

A MEGFOSZ tagok teljes mezőgazdasági eszköz- és gépforgalmazásából származó árbevétele 2014-ben megközelítette a 220 milliárd Ft-t, ami jól mutatja a Szövetségbe tömörülő cégek piaci erejét.

A MEGFOSZ szervezet 2014/15-ös évre vonatkozó tervei között nemcsak a mezőgépész szakma népszerűsítése szerepel, hanem az eddigi folyamatos fejlődés hosszú távú megtartása is, amelyhez nagyban hozzájárul a Szövetség nyitottsága más, hasonló gondolkodású szervezetek felé, mint például a MEGOSZ, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint több szakminisztérium. Velük való együttműködési megállapodások keretein belül hangsúlyosan foglalkoznak a támogatási rendszer, a mezőgazdasági gépek úthasználatával és forgalomba helyezésével kapcsolatos szabályozás témaköreivel.

Nemzetközi vonalon a szervezet aktív tagja a Climmar-nak, amely Európai viszonylatban fogja össze a hasonló szakmai szövetségeket. A MEGFOSZ elnöke, a Climmar egyik alelnöke, ami tovább erősíti  az európai mezőgépész szakmára gyakorolt befolyást.

Climmar 2015. évi kongresszusának résztvevői Stockholmban

Tekintse meg a képinket

3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg9.jpg
x

Ajánlja az odldalt ismerőseinke e-mailbe

Az Ön neve:

2. Ismerőse e-mail címe:

E-mail címe:

3. Ismerőse e-mail címe:

1. Ismerőse e-mail címe:

4. Ismerőse e-mail címe:

Főoldal