Rólunk-Bemutatkozás

ÜDVÖZÖLJÜK!

A MEGFOSZ (Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége, alakult: 1999. május 19.) célja a magyarországi eszköz- és gépforgalmazók szakmai érdekeinek képviselete, a közös célok meghatározása, azok érvényre juttatása. A szövetség fontos feladatának tekinti a mezőgazdasági eszköz- és gépforgalmazók alapvető működési normáinak meghatározatását, a szövetség tagjaira vonatkozó jogszabályok megismertetését a tagokkal, a szakmailag szükséges jogszabályi változások előkészítésében való részvételt. A gép- és eszközforgalmazás szabályozási és engedélyezési kérdéseiben történő véleménynyilvánítás a tagok munkája hatékonyságának növelése érdekében. A gépforgalmazás egyéb kondícióinak (támogatás, hitel, lízing, tartós bérlet stb.) befolyásolása a tagok tevékenységének elősegítése érdekében.

A magyarországi gépkereskedelem résztvevőinek információkkal ellátása érdekében naprakész, pontos adatbázis létrehozása, annak folyamatos aktualizálása, működtetése, bővítése. A hazai és külföldi piac értékelésének elkészítése, az elemzések érdekeltekhez történő eljuttatása, piaci prognózisok elkészítése és szakmai fórumokon, illetve egyéb más módokon a tagokhoz történő közvetítése. Az ágazat megjelenésének, megismertetésének és népszerűsítésének megszervezése, kifejezetten kiállítások, rendezvények szervezésével.

A MEGFOSZ megújult elnöksége és vezetése 2012-ben újult erővel, rendkívül nagy erő, idő, és szakember ráfordítással, sikeresen erősödő irányba lendítette a Szövetség munkáját és ezzel együtt eredményeit. Ennek a fejlődésnek pontos mutatója, hogy a tagság száma folyamatosan bővül (2012-ben 60, 2013-ban 75 tag, 2014-ben eddig 94), jelenleg is folyamatban vannak a tagfelvételek.

Mindez azt igazolja, hogy vonzó a MEGFOSZ tagjának lenni, hiszen ez nemcsak erkölcsi, de szakmai és anyagi előnyt is jelent a tagoknak. Egyértelműen megállapítható, hogy a Szövetség már ténylegesen egységessé és eredményessé vált.

A MEGFOSZ tagok teljes mezőgazdasági eszköz- és gépforgalmazásából származó árbevétele 2012-ben megközelítette a 220 milliárd Ft-t, ami jól mutatja a Szövetségbe tömörülő cégek piaci erejét.

A MEGFOSZ közhasznú szervezet 2014/15-ös évre vonatkozó tervei között nemcsak a mezőgépész szakma népszerűsítése szerepel, hanem az eddigi folyamatos fejlődés hosszú távú megtartása is, amelyhez nagyban hozzájárul a Szövetség nyitottsága más, hasonló gondolkodású szervezetek felé, mint például a MEGOSZ, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint több szakminisztérium. Velük való együttműködési megállapodások keretein belül hangsúlyosan foglalkoznak a támogatási rendszer, a mezőgazdasági gépek úthasználatával és forgalomba helyezésével kapcsolatos szabályozás témaköreivel.

Nemzetközi vonalon a szervezet aktív tagja a Climmar-nak,amely Európai viszonylatban fogja össze a hasonló szakmai szövetségeket. A MEGFOSZ elnöke, a Climmar egyik alelnöke, ami tovább erősíti  az európai mezőgépész szakmára gyakorolt befolyást.

 

Vissza
x

Ajánlja az odldalt ismerőseinke e-mailbe

Az Ön neve:

2. Ismerőse e-mail címe:

E-mail címe:

3. Ismerőse e-mail címe:

1. Ismerőse e-mail címe:

4. Ismerőse e-mail címe:

Főoldal